"TEB DUYURULARI" kategorisi altındaki içerikler

 • TEB DUYURULARI - 26/Nisan/2017

  TEB ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖDÜLLERİ BAŞVURULARI BAŞLADI

  Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından 2017 yılında; Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri olmak üzere üç tür ödül verilecektir. Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, eczacılık bilimleri alanında araştırma yapan ve/veya bu alanların mensubu olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilim insanlarının seçkin araştırma,

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 26/Nisan/2017

  GÜNCELLENDİ - TİTCK TARAFINDAN YAYIMLANAN HASILAT GİRİŞİ KONULU DUYURU HK.

  Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(1) (Değişik:RG-28/3/2016-29667) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 25/Nisan/2017

  5. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

  5. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 25/Nisan/2017

  BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN AMBALAJ BİLGİLERİ, KULLANMA TALİMATI VE TAKİBİ YÖNETMELİĞİ HK.

  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 19/Nisan/2017

  DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU - KEYTRUDA HK.

  TEB Merkez Heyeti'nden gelen 19.04.2017 tarih ve 9039 sayılı yazı ekte yer almaktadır.

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 19/Nisan/2017

  DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU - ZELBORAF HK.

  TEB Merkez Heyeti Başkanlığı'ndan gelen 19.04.2017 tarih ve 9040 sayılı yazı ekte yer almaktadır.

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 17/Nisan/2017

  SHS FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

  SHS Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 14/Nisan/2017

  2017 OCAK AYI SAĞLIK ÖDEMELERİ HAKKINDA

  2017 Ocak Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 10/Nisan/2017

  PROTOKOLÜN 4.2.3 MADDESİ HK.

  TEB Merkez Heyeti'nden gelen 10.04.2017 tarih ve 8870 sayılı yazı ekte yer almaktadır.

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 04/Nisan/2017

  YURTDIŞI SİGORTALILARA AİT REÇETELERİN AVANS ÖDENMESİ HK.

  Bilindiği üzere sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 03/Nisan/2017

  EK-4/D LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEME HK.

  25.03.2017 tarih ve 30018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Sağlık hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu ile Alternatif Geri Ödeme Komisyonu kararları gereği Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaç Listesi (EK-4/D) ve

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 31/Mart/2017

  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2017 YILI AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN HAZIR TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ SÜRESİNİN UZATILMASI HK.

  "Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi"nin 23/12/2016 tarihinde Kurum resmi internet sitesinde yayımlandığı ve 02/01/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilerek;

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 31/Mart/2017

  MEDULA ECZANE EKRANINA SATIŞ HASILATLARININ GİRİLMESİ HK.

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından,30.03.2017 tarihinde “Sözleşmeli Eczane 2016 Yılı Satış Hasılatı Girişi” başlıklı duyuru yayımlanmıştır.

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 30/Mart/2017

  2017 ŞUBAT AYI KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HK.

  2017 Şubat Ayı Hastane Malzeme Avansı, Eczane Kan Ürünü, Eczane ve Optik Katılım Payı tutarlarının 31.03.2017 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.

  devamı