"TEB DUYURULARI" kategorisi altındaki içerikler

 • TEB DUYURULARI - 21/Mart/2018

  21 MART 2018 TARİHLİ 30367 SAYILI RG'DE YAYINLANAN SUT DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI HK.

  21 Mart 2018 Tarihli ve 30367 sayılı RG'de Yayınlanan SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 20/Mart/2018

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 19/Mart/2018

  GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARA AİT REÇETELER KONUSUNDA MEDULA SİSTEMİNDE YAYIMLANAN DUYURU HK.

  Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçeteler Konusunda Medula Sisteminde Yayımlanan Duyuru

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 19/Mart/2018

  "IG VENA IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON 100ML" ADLI İLAÇ HK.

  "Ig Vena IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon 100 ml" adlı ilaç hakkında

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 19/Mart/2018

  GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARA AİT REÇETELER HK.

  Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçeteler Hakkında

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 15/Mart/2018

  "BUVASİN ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON %0.5" İSİMLİ MÜSTAHZARA AİT GERİ ÇEKME İŞLEMİ HK.

  “Buvasin Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon %0.5” İsimli Müstahzara Ait Geri Çekme İşlemi Hakkınd

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 14/Mart/2018

  2017 ARALIK AYI SAĞLIK ÖDEMELERİ HK.

  2017 Aralık Ayı Sağlık Ödemeleri

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 14/Mart/2018

  YARGITAY VE DANIŞTAY MENSUPLARI VE HAK SAHİPLERİNİN İLAÇ TEMİNİ HK.

  Yargıtay ve Danıştay Mensupları ve Hak Sahiplerinin İlaç Temini Hakkında

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 13/Mart/2018

  ADALİMUMAB İÇİN KULLANILAN İLAÇ GÜVENLİK İZLEM FORMU HK.

  Adalimumab İçin Kullanılan İlaç Güvenlik İzlem Formu hakkında

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 13/Mart/2018

  VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERİ İÇİN E-REÇETE VE İLAÇ TAKİP SİSTEMİNE KAYIT YAPILMASI HK.

  Veteriner Tıbbi Ürünleri için E-Reçete ve İlaç Takip Sistemine Kayıt Yapılması Hakkında

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 07/Mart/2018

  KONTROLE TABİ İLAÇLARA AİT REÇETELER HAKKINDA

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 06/Mart/2018

  SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.

  TEB Merkez Heyeti Başkanlığı'ndan gelen 06.03.2018 tarih ve 2043 sayılı yazı ekte yer almaktadır.

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 05/Mart/2018

  T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İLE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI.

  T.C. Danıştay Başkanlığı İle Türk Eczacıları Birliği Arasında Protokol İmzalandı

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 28/Şubat/2018

  PGEU TARAFINDAN YAYIMLANAN “AB'DE SERBEST ECZACILARIN KANSERİN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜNE KATKILARI” RAPORU HAKKINDA

  PGEU TARAFINDAN YAYIMLANAN “AB'DE SERBEST ECZACILARIN KANSERİN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜNE KATKILARI” RAPORU HAKKINDA

  devamı