EMEKLİ SANDIĞI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

34.A.00.008521
Ankara,10.06.2005
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,


10 Haziran 2005 tarih ve 25841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, 06.09.2003 tarih ve 25221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 36'ncı maddesinin üçüncü fıkrası "İlaçların hak sahibi dışındaki bir kişiye verilmesi halinde, ilaçları teslim alan kişinin kimlik bilgileri, adresi ve imzası alınır." şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter
Resmi Gazete Tarih:10.06.2005 Sayı: 25841

Yönetmelik
Maliye Bakanlığından:
Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen
Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim
Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

MADDE 1 - 6/9/2003 tarihli ve 25221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İlaçların hak sahibi dışındaki bir kişiye verilmesi halinde, ilaçları teslim alan kişinin kimlik bilgileri, adresi ve imzası alınır."
Yürürlük
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürü yürütür.


Resmi Gazete Tarih: 06.09.2003 Sayı: 25221

Maliye Bakanlığından:

Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen
Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim
Aylığı Alanların Muayene İle Tedavileri Hakkında
Yönetmelik

Ayakta Tedavide Kullanımı Sağlık Kurulu Raporuna Bağlı İlaçlar
Madde 36 -Tüberküloz, akıl hastalıkları, kalp, hipertansiyon, diabet, kronik nörolojik hastalıklar, glokom ve bronşiyal astım hastalıklarının ayakta tedavisinde kullanılan, Sağlık Bakanlığınca hayati önemi haiz oldukları tespit edilen ve hasta katılım payı alınmayan, tedavi şeması ve süresi de gerektirmeyen ilaçlara ait sağlık kurulu raporları süresiz olarak geçerlidir.

Bu ilaçlar bir defa reçetelendirilir ve reçetede kutu adedi belirtilmeden Talimatta belirlenen dozun süresi yazılır. Dozun bitiminde yeniden reçete edilmeden eczanelerden temin edilebilir. Bu taktirde eczacı sağlık karnesindeki boş reçete sayfasına hak sahibinin adı, soyadı, emeklilik sicil numarası ile verilen ilaç ve kutu sayısını yazarak imzalatır ve ilaç kupürlerini de bu sayfaya yapıştırır.
İlaçların hak sahibi dışındaki bir kişiye verilmesi halinde, ilaçları teslim alan kişinin kimlik fotokopisi, adresi ve imzası alınır.

Okunma Sayısı: 2942

 

asdasdasd