BAĞ-KUR'DAN TÜP BEBEK TEDAVİSİ VE LAMİCTAL HAKKINDA

BAĞ-KUR'dan Tüp Bebek Tedavisi ve Lamictal Hakkında

34.A.00.011011

Ankara,24.10.2005BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA


Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlükleri'ne gönderdiği 17.10.2005 tarih 3783 sayılı yazıda; Yönetim Kurulu'nun 24.02.2005 tarih 2005/40 sayılı kararı ile "Tüp bebek, intrauterin inseminasyonu (IUI) over inseminasyon (OI) tedavilerinin Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen şartlar doğrultusunda Bağ-Kur tarafından karşılanması ve ayrıca tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçların, Bütçe Uygulama Talimatı eki ilaç listelerinde yer almak kaydıyla, bu Talimatın 12.1 inci maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenecek resmi sağlık kurulu raporunda belirtilen dozları aşmayacak şekilde, üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde hekim tarafından reçete edilerek, hasta katılım payı alınmak suretiyle temin edilmesi" hususunun uygun bulunduğu;

Bu itibarla, tüp bebek uygulamaları ile ilgili olarak kullanılması gerekli görülen ilaçların usulüne uygun olarak düzenlenmiş sağlık kurulu raporuna istinaden, tedavinin yapıldığı özel üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde tedaviyi yapacak uzman hekim tarafından reçete edilmesi halinde sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceği ve bedellerinin Bağ-Kur tarafından karşılanacağı bildirilmektedir.

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 19.10.2005 tarih 3823 sayılı yazıda ise Glaxo Smith Kline İlaçları San.ve Tic.A.Ş.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "Lamotrigine" etken maddesini içeren "Lamictal DC 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg Çözünür Çiğneme Tableti" isimli preparatların özellikle depresif epizodların yoğun olduğu duygu durumu bozukluklarında, yeni atakların önlenmesinde profilaktik amaçla kullanım endikasyonunun uygun bulunduğu, söz konusu endikasyonun kısaca "Bipolar Bozukluğu" ifade ettiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter

Okunma Sayısı: 2715

 

asdasdasd