BAĞ-KUR'DAN KLOZAPİN HAKKINDA

BAĞ-KUR'DAN KLOZAPİN HAKKINDA

35.A.00.000310BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 26.12.2005 tarih 5276 sayılı yazıda; T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 07.12.2005 tarih 60282 sayılı yazısı gereğince "Klozapin etkin maddesini içeren ilaçları" kullanan hastalarda, tedavinin ilk on sekiz haftasında daha sık olmak üzere, bazı hastalarda ise daha sonraki yıllarda da agranülositoz riski ortaya çıktığından bu ilaçların güvenli kullanımını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda Klozapin kullanımının aşağıdaki ilkelere bağlandığı bildirilmektedir.

1. Söz konusu ilaçlar reçete edildiğinde, reçete ile birlikte formatı yazımız ekinde gönderilen ve ilgili ruhsat sahipleri tarafından hastanelere dağıtılacak olan "Klozapin Granülosit İzlem Formu" da hekimlerce doldurulacaktır. Doldurulan bu form eczaneler aracılığı ile Kuruma reçete ile birlikte gönderilecektir. Bu uygulamaya 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren başlanacaktır.
2. İlaca başlandıktan sonraki ilk on sekiz hafta içinde haftada bir, daha sonrasında ise dört haftada bir lökosit ve mümkünse nötrofil sayımı yaptırılacaktır.
3. Söz konusu ilaçların hastada ilk kullanımına psikiyatrist ya da nöroloji uzmanları tarafından başlanabilecektir.
4. Hastaya verilecek ilaç raporlarının süresi en fazla altı ay olacaktır.
5. Sağlık kurulu raporu varsa, ilaç pratisyen hekimlerce de yukarıdaki kurallara uyma zorunluluğu ile reçetelenebilecektir. (İlaca başlandıktan sonraki ilk on sekiz hafta içinde haftada bir, daha sonrasında ise dört haftada bir lökosit ve mümkünse nötrofil sayımının yaptırılması; "Klozapin Granülosit İzlem Formu"nun doldurulması)

Bilgilerinizi ve uygulamanın bu doğrultuda yapılması konusunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter

Okunma Sayısı: 3088

 

asdasdasd