Bağ-Kur'dan Raporlar Hakkında Duyuru

Bağ-Kur'dan Raporlar Hakkında Duyuru

 

 

35.A.00 28.07.2006 004019

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın Birliğimize gönderdiği 21.07.2006 tarih, B.13.1.BKG.0.12.00.00/03-3258 sayılı yazı ile 2006 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 6 No’lu Tebliği Ek-2/A 147 No’lu maddesi ile yürürlüğe giren 31.05.2006 tarihinde yayınlanan 7 No’lu Tebliğin 16. maddesi ile düzenlenen etken maddelerin kullanımına ilişkin olarak 15.05.2006 tarihinden önce çıkarılan Sağlık Kurulu raporlarının süresinin sonuna kadar geçerli olduğu ve raporlarla ilaç temini esnasında herhangi bir tetkik ve tahlil belgesinin rapora eklenmesinin gerekli olmadığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,


Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter
Eki: 1

bağkur yazısı.jpg

Okunma Sayısı: 2780

 

asdasdasd