GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

20.06.2007 (Eczane)

                        GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

            Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünden yapılan duyuru gereği
;

            “Sağlık hizmeti sunucuları 15-30 Haziran 2007 tarihleri arasındaki tedavi bedellerine ilişkin fatura ve eki belgelerini takip eden ayın ilk 15 günü içerisinde teslim edeceklerdir.”

            1. 15/06/2007 tarihinden sonra işlem gören reçetelere ilişkin Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a fatura kesmiş ancak faturalarını teslim etmemiş eczaneler faturalarını (kan ürünü faturaları ve iade reçete listeleri hariç) iptal etmek üzere ilgili birimlere başvuracaklardır.

            2. 15/06/2007 tarihinden sonra işlem gören reçetelere ilişkin Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a fatura kesmiş ve faturalarını teslim etmiş eczanelerin ise herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Teslim edilen bu faturalar teslim alan birimler tarafından ilişkilendirildikleri Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne ulaştıracaklardır.

Okunma Sayısı: 3246

 

asdasdasd