GÜNÜBİRLİK TEDAVİ İLAÇLARI HAKKINDA

GÜNÜBİRLİK TEDAVİ İLAÇLARI HAKKINDA


Günübirlik tedavi ilaçları hakkında SGK İstanbul tarafından yayınlanan duyuru aşağıda yer almaktadır.

Günübirlik tedavi ilaçları
Yazan: SGK İstanbul Sağlık İşleri
Salı, 25 Eylül 2007

2007/71 Sayılı SUT’nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Genelgesi ile SUT’un “Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı (12.1.2.) numaralı maddesi birinci fıkrası birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Ancak günübirlik tedavilerde kullanılan ilaçların hastanelerce temini zorunlu olmayıp, reçeteyi düzenleyen hekim tarafından günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla ilaçlar sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecektir.” cümlesi eklenmiştir.

Böylece bu tür hastaların ilaçları ayaktan hasta gibi temin edilebilecektir.

Son Güncelleme ( Salı, 25 Eylül 2007 )


Duyuruda da yer aldığı üzere SGK’nın 2007/71 sayılı Genelgesi uyarınca;

Sağlık Uygulama Tebliği Madde 4.1.2.’de belirtilen günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler :


a)Kemoterapi tedavisi
b)Radyoterapi tedavisi (radyoterapi tedavi planlaması hariç)
c)Genel anestezi, bölgesel anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler)
ç)Diyaliz tedavileri
d)İntravenöz ilaç infüzyon uygulaması

olup, meslektaşlarımızın yukarıda yer alan tedaviler kapsamında karşılayacakları reçetelerde, reçeteyi düzenleyen hekim tarafından günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmiş olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.


Meslektaşlarımıza önemle duyurulur,
Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 3050

 

asdasdasd