Lipid Düşürücü İlaçlar Reçeteleme İlkeleri

Yazan: Üsküdar İlaç ve Eczacılık Birimi   
Pazartesi, 23 Temmuz 2007
A.    Hastanın eski raporu var ise rapor tarihindeki mevzuata uygun çıkmış olması kaydıyla kabul edilecektir.
B.    Hastanın eski raporunun süresinin bitmesi durumunda idame tedavi olarak kullanılabilmesi için hastanın eski raporunun yeni raporu ile birlikte reçeteye eklenmesi ve LDL>100 olması gerekir.
C.    Daha önce ilaç kullanmayan hastalarda ilaca başlanma kriterleri.
    1.    Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil)
        a.    LDL>160 mg/dl
        b.    LDL>100 mg/dl Aşağıda belirtilen hastalıklardan birini gösteren belgenin reçete veya ilaç kullanım raporuna eklenmesi gerekir.
                i.     DM,
                ii.    Akut koroner sendrom,
                iii.   Geçirilmiş MI,
                iv.   Geçirilmiş inme,
                v.    Koroner arter hastalığı,
                vi.   Periferik arter hastalığı,
                vii.  Abdominal aort anevrizması
                viii. Karotid arter hastalığı
        c.    LDL>130 mg/dl Aşağıda belirtilen durumu gösteren belgenin reçete veya ilaç kullanım raporuna eklenmesi gerekir.
                i.    65 yaş ve üzerindeki hipertansiyon hastalarında
    2.    Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar (fenofibrat, gemfibrozil, kolestramin)
        a.    Trigliserit > 300 mg/dl
        b.    Trigliserit> 200 mg/dl Aşağıda belirtilen hastalıklardan birini gösteren belgenin reçete veya ilaç kullanım raporuna eklenmesi gerekir.
                i.     DM,
                ii.    Akut koroner sendrom,
                iii.   Geçirilmiş MI,
                iv.   Geçirilmiş inme,
                v.    Koroner arter hastalığı,
                vi.   Periferik arter hastalığı,
                vii.   Abdominal aort anevrizması
                viii.  Karotid arter hastalığı
D.    Lipid düşürücü tüm ilaçlar için düzenlenecek  İlaç kullanım raporları kuralları;
    1.    Aşağıdaki Uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenmelidir.
         a.    İç hastalıkları,
         b.    Çocuk sağlığı ve hastalıkları,
         c.    Kardiyoloji,
         d.    Kalp damar cerrahisi
         e.    Nöroloji
    2.    İlk ilaç kullanım raporuna son 6 ayda yapılmış, kan lipid düzeylerinin yüksek olduğunu gösteren tetkik eklenmelidir.
           Eğer bu değerlerin yüksek olduğu raporda belirtilmiş ise tetkik eklenmesine gerek yoktur.
    3.    Rapor süresi boyunca tetkik sonuçlarını yeniden değerlendirmeye ihtiyaç yoktur
    4.    01x01 dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
 
E.    Raporsuz reçete edilmesi;
    1.    C bendinde belirtilen şartlarda (son 6 ayda yapılan tetkik sonucunun, yazılacak her reçeteye eklenmesi gerekir.)
    2.    Tüm hekimler tarafından yazılabilir.
    3.    01x01 dozda verilebilir.
    4.    LDL veya trigliserid düzeyi 100 mg/dl’nin altına düştükten sonra reçete edildiğinde bedeli ödenmez. 

Son Güncelleme ( Çarşamba, 03 Ekim 2007 )
 

Okunma Sayısı: 3092

 

asdasdasd