2015 YILI İŞ BANKASI VE JANDARMA SÖZLEŞME FORMU HAKKINDA

Sayın Meslektaşım,

2015 yılı İş Bankası sözleşme formu 100.-TL olup,  22.05.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar sözleşmelerin yenilenmesi gerekmektedir.

2015 yılı Jandarma sözleşme formu 50.-TL olup,  29.05.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar sözleşmelerin yenilenmesi gerekmektedir. 

Sözleşme formlarını 11.Mayıs.2015 Pazartesi gününden itibaren Odamızdan, Çorlu ve Çerkezköy Bölge Temsilciliklerimizden temin edebilirsiniz. 

Bilgilerinizi rica ederiz. YÖNETİM KURULU

 

İlk defa sözleşme yapacaklar için;

         

 • Kuruma yenileme ile ilgili dilekçe
 • Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte)
 • Ruhsat fotokopisi
 • İmza sirkülerinin noter onaylı örneği
 • Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
 • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı  EK-4 formu
 • Eczacı Odasından alınan yeni tarihli "Sözleşmeye Engel Yoktur" belgesi 

 

 Sözleşme yenilenmesi halinde; 

 • Kuruma yenileme ile ilgili dilekçe
 • Değişiklik olması halinde Ruhsat fotokopisi
 • Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
 • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı EK-4 Formu
 • Eczacı Odasından alınan yeni tarihli "Sözleşmeye Engel Yoktur" belgesi 

 EK-4 Formu için tıklayınız..

 Dilekçe örneği için tıklayınız...

 

Okunma Sayısı: 2184

 

asdasdasd