2017 YILI BÖLGE NÖBET UYGULAMALARI HK.

 

            19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası'na bağlı olarak çalışan meslektaşlarımızın nöbetlerde karşılaştıkları durumlar ve tüm bölgede tek tip bir nöbet sistemi oluşturulması ile ilgili olarak kurulan nöbet komisyonu ile Yönetim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucu bazı konulara meslektaşlarımızın dikkatinin çekilmesi gerektiği görülmüş olup, aşağıdaki konuların tekrar hatırlatılması gerektiğine karar verilmiştir.

                Buna göre;

Eczane devirlerinde, devredilen eczane nöbet listesinde var ise ve yeni eczacı devir alırsa, eczanenin nöbet haklarını da devir almış sayılır.

Nöbet değişikliği  için;

          Bir yıl içinde en fazla bir defa nöbet değişikliği yapılabilecek ve bu değişiklik için meslektaşlarımız dilekçe ekinde de mazeretlerini gösterir belge ile başvuru yapabileceklerdir. Mümkün olduğu kadar değişiklik yapılmaması nöbetin ciddiyeti ve hasta mağduriyeti oluşmaması için önem arzetmektedir.

        

          a) Birden fazla eczanenin nöbetçi olduğu bölgelerde yazılı nöbetlerde, Nöbet değişikliği için kesinlikle (sağlık ve benzeri gibi) geçerli bir sebebi olması gerekmektedir. Aynı nöbet bölgesinden bir başka eczane ile anlaşarak iki eczacının imzalı dilekçesi ile Oda veya Bölge Temsilcisine nöbetinden en az bir hafta önce (acil haller hariç)  başvuru yapılacaktır. Resmi Yerlere bildirim Bölge Temsilciliği tarafından yapılacaktır.

 

              b) Bir eczanenin nöbetçi kaldığı bölgelerde ise nöbet değişikliği yine aynı sebepler olduğunda uygulanır, mazereti olan eczanenin anlaşarak iki eczacı imzalı dilekçe ile Oda veya Bölge Temsilciliğe başvuru ile gereken düzenleme aynı şekilde yapılacaktır.

 

            Ayrıca tatil, evlenme, nişan gibi (mazeret tarihinin önceden belli olduğu durumlarda) farklı durumlarda nöbet listesi yazılmadan Eczacı Odası veya Bölge Temsilciliklerine dilekçe ile başvurulursa mazereti olan eczacının isteği doğrultusunda gerekli değişiklik yapılabilir.

          Bildiğiniz gibi mesai saatleri dışında nöbetçi eczane uygulaması bulunmaktadır. Size gönderilen ya da yayımlanan en son nöbet çizelgesinde eczanelerimizin açılış kapanış saatleri açıkça belirtilmiş olup, sabah 08.00 açılış saati akşam saat 18.00 kapanış olarak belirlenmiştir. Uygulamada meslektaşlarımızın uymak zorunda olduğu kurallar aşağıda tekrar sizlere hatırlatılmıştır.

 Buna göre;

1-) Eczanelerimiz nöbet listelerindeki açılış kapanış saatlerine kesinlikle uymak zorundadırlar.

2-) Eczanelerimiz akşamları mesai saati dışında çalışacaklar ise dışarıdan bakıldığında kesinlikle görülmeyecek şekilde önlem alacaklardır.(jaluzi,perde gibi) Nöbetçi Eczanenin veya Eczanelerin daha sıhhatli nöbet hizmeti vermeleri amacını güden bu önlem meslek etiği açısından daha doğru karşılanmaktadır.

3-) Nöbet hizmetlerinin daha sağlıklı yürümesi ve hastalarımızın nöbetçi eczanelere daha hızlı ulaşabilmesi için Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 29.11.2006 tarih ve 060583 sayılı yazısı gereği; eczanelerimizin dış cephesine asmış olduğu E-Tabelalarının uygun şartlarda yakılması konusunda gerekli özeni göstermeniz gerekmektedir. Odamıza bu hususla ilgili gelen şikayetler doğrultusunda, uygun davranmayan meslektaşlarımız hakkında işlem yapılacaktır.

4-) Eczanelerimiz kendi eczaneleri dışında; kaldırıma, yola, caddeye, hastaneye vb. gibi yerlere hiçbir şekilde nöbetçi eczane levhası, eczane isimi yazılı tabela, oklu tabela, nöbetçi eczanenin nerede olduğunu gösterir oklu tabela, hastanelere nöbetçi eczane olduklarına dair kağıt asılmayacaktır. Asanların tespiti halinde yasal işlem başlatılacaktır.

5-) Nöbetçi eczanenin anlaşmasının bulunmadığı kurum hastaları, hemofili, kan ürünü reçeteleri, Ceza Tevkif evlerinde kalan mahkumlara ve benzeri durumlarda hastalara kolaylık sağlanması gerekmektedir. Nöbet Hizmetini verirken hastalarla diyaloğumuzun olumlu olması, yardımcı olmamız, reçetesini tamamlama yönünde daha dikkatli çalışmamız gerekmektedir.

6-) Nöbetçi eczane özellikle özel (Resmi Tatil, Cumartesi, Pazar) nöbetlerde hizmetin kalitesini arttırmak ya da hızlandırmak için diğer meslektaşları ve eczane yardımcı elemanları ile koordineli çalışması nöbet hizmetinin kalitesi açısından gerekmektedir. Resmi ve Dini Bayram, Genel Tatil ve Hafta sonu günleri nöbetlerinin ertesi günü takip eden eczaneye devir edilmesi sırasında sizden sonraki eczacı ile telefon irtibatı kurulduktan sonra eczane kapatılmalıdır. (Hiçbir koşulda eczaneler birbirini seyreden günlerde nöbetçi kalmayacak mesai saati 24 saati geçemeyecektir). 28 Ekim ve Dini Bayramların arife günleri eczaneler 13:00’dan sonra kapanacaktır. Gece nöbetçi olan eczaneler nöbet hizmeti verecektir.

            Meslektaşlarımızın bu şartlara 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanunun 36. maddesi, 6197 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan 13 Ekim 1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik ve Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü'nün 17. maddesi gereği uymaları zorunludur. Bölge Temsilcilerimiz tarafından yapılacak rutin kontrollerde meslektaşlarımızın bu kurallara uyup uymadıkları tespit edilecek ve uymayan meslektaşlarımız hakkında kanunlarımız ve mevzuatımız doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 

      Bölgemizde nöbetler 6 (altı)'şar aylık periyotlarda yazılmaktadır. Yeni açılacak eczaneler açıldığı dönemden sonraki yazılacak ilk nöbetlere dahil edileceklerdir. Nöbet yazım periyodunun bir ay öncesine kadar nakil ya da açılış ruhsatını getiren eczanelere nöbet yazılımı yapılabilecektir.

 

      Nöbetler Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki yönetmeliğin 29. Maddesi “Eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri de göz önüne alınarak, nöbet tutulacak günler ve çalışma saatleri ile kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı Odası veya temsilcisi tarafından belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, İl Sağlık Müdürlüğü veya görevli yetkililerin kabul ve onayı ile uygulamaya konulur.” denilmektedir.

          Bahsi geçen uygulamaların dikkat ile incelenmesi ve gereğinin yapılmasını rica ederiz. YÖNETİM KURULU

 

Okunma Sayısı: 2976

 

asdasdasd