ECZANE TABELALARI ve LOGOLU IŞIKLI LEVHALAR HAKKINDA

 

Odamıza ulaşan şikayetlerde bazı meslektaşlarımızın eczane dışına koydukları levhalar, totemler, yön tabelaları ile görüntü kirliliğine neden oldukları, eczanelerinin reklamlarını yaptıkları ve haksız rekabete yol açarak deontoloji kurallarına aykırı davrandıkları belirtilmektedir.

Konuya ilişkin mevzuat;

1- Eczane tabelaları için;

13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin (Değişik ikinci fıkra R.G 28.03.2016 ve sayı 29667) MADDE 9 –  (2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.

(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz.

İlgili mevzuattan da görüleceği üzere meslektaşlarımızın eczane dışına koydukları levhaların sadece eczanenin görülebilir cephelerinden en az birine konulabileceği,

2- E-Logolu Tabelalar için;

(Değişik ikinci fıkra R.G 12 Nisan 2014 ve sayı 28970) Eczanelerin dış cephesine, asgari ve azami ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliğince belirlendikten sonra Sağlık Bakanlığınca uygun görülecek standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte, görüntü kirliliğine ve haksız rekabete yol açmayacak, çevreyi rahatsız etmeyecek, reklam izlenimi oluşturmayacak özellikte olmak kaydıyla ''E''logolu ışıklı levha konulur." şeklindedir.

Hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın özellikle nöbetçi eczanelere ulaşımları esnasında herhangi bir yanılgıya düşmemeleri için "E" logo;

Mesai saatleri içerisinde yanmalı,    

 

Mesai saatleri dışında kapalı kalmalı

 

Nöbetçi iken ise yanıp sönmelidir.   

Meslektaşlarımızın etik ve deontoloji kurallara uymamaları ve haksız rekabete yol açacak uygulamalar içinde bulunmaları mesleğimizin saygınlığını ciddi şekilde zedelemektedir. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızın eczane dışına koydukları tabela ve E-logolarının konumları ile ilgili yukarıda kısaca özetlediğimiz açıklamalar doğrultusunda davranmaları ve uygunsuz durumdaki levhalarını en kısa sürede kaldırmalarının gerekliliğini önemle bir kez daha hatırlatıyoruz.

Konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermeyen meslektaşlarımız hakkında Odamıza ulaşan şikayetler göz önüne alınarak meslek etik ve deontoloji kurallarına uymamakla ile ilgili işlem yapılmak zorunda kalınacağını önemle bilgilerinize sunarız. YÖNETİM KURULU

Okunma Sayısı: 602

 

asdasdasd